Tantra og selvutvikling 12 og 13.10 kl 12.00-17.00 med Grethe Rønning

kr 2 100

Tantra er en livsinnstilling og en helhetlig tilnærming til menneskelig vekst og utvikling som handler om en nærværende og respektfull holdning til alle og alt levende.

Det tantra har å lære oss er å transformere våre vaner,  vante holdninger og tankemønstre som begrenser både vår livsutfoldelse, og vår forståelse av hvem vi er.

 

Beskrivelse

I den vestlige verden assosieres tantra ofte med metoder for å forbedre sexlivet. Det tantriske perspektivet er imidlertid mye dypere, bredere og høyere. Tantra er en livsinnstilling og en helhetlig tilnærming til menneskelig vekst og utvikling som handler om en nærværende og respektfull holdning til alle og alt levende.

Det tantra har å lære oss er å transformere våre vaner,  vante holdninger og tankemønstre som begrenser både vår livsutfoldelse, og vår forståelse av hvem vi er.

Kroppen, instinktene og sansene våre er selve utgangspunktet for den nærværende kontakten med livet og vår vitale livskraft. Når sanseligheten vekkes kan tanker, emosjoner, forestillinger og meninger tre i bakgrunn.

På denne to dagers workshoppen vil Grethe Rønning lære om hvordan bevisst nærvær kan vekke oss fra jeg’ets identifisering og begrensende virkelighet og til å åpne opp for vår virkelige livskraft.  teknikkene og kunnskapen kan bidra til et mer levende og pulserende liv, dypere møter med mennesker og ekte kontakt til både deg selv, partner og andre medmennesker.

 

Når våre emosjoner og det mentale roer seg kan den grunnleggende klarheten vi alle er i besittelse av åpne seg, i dette åpne rom kan vi oppleve en ubeskrivelig frydefull tilstand og tilfredshet.

Helgens kurs varer i 10 timer, 5 timer per dag og vil bestå av ulike øvelser, bevegelse, arbeid med pust og meditasjon for å fremme væren og energibevisshet. Dette er ikke en par-relatert workshop, men på deler av øvelsene vil man jobbe i par, så det passer fint å enten komme alene, med en venn eller med en partner.

Lørdag: klokken 12-17

Søndag: klokken 12-17

 

Man vil kunne forhåndsbestille lunsj begge dager, mail sendes ut en uke før kurset starter

Pris per person: 2300 kr

Pris per par: 4500 kr

Early bird er 2100 kr frem til 15 juni per person og 4300 kr per par. Ta kontakt dersom du er par og ønsker å delta:

monica@corebalance.no

 

OM GRETHE RØNNING:

Grethe Rønning har hatt selvstendig praksis som psykoterapeut siden 2001. Parallelt med psykoterapi-utdannelse på slutten av 90-tallet begynte hun også med meditasjon og bevissthetstrening og har siden årtusenskiftet mottatt undervisning og veiledning fra flere lærere som alle har inspirert og utdypet sin kunnskap på hver sin måte.   «Gjennom mitt virke som Gestalt-psykoterapeut er det min erfaring at det bevisste nærvær, meditasjon og Tantra er en naturlig forlengelse av den personlige psykologi og psykoterapien. Opplevelsesfeltet utvider seg, virkeligheten blir både større, dypere og mer meningsfull. Tantra er min dedikasjon og pasjon som har satt meg på sporet av min egen dypere sannhet og åndelige identitet.”